Znamke

Kenda Trade goji dolgoročne poslovne odnose s številnimi mednarodnimi podjetji in zagotavlja, da so blagovne znamke iz njihove ponudbe na voljo čim večjemu številu kupcev in potrošnikov na lokalnem trgu.

Blagovne znamke in izdelki iz programa Kenda Trade predstavljajo visoko vrednost v dojemanju potrošnikov. Zaradi njihove visoke tržne vrednosti jih trgovci želijo imeti v svoji prodajni ponudbi. Družba Kenda Trade in njeni poslovni partnerji skupaj usklajujejo poslovno strategijo, ki obravnava uspešno uvajanje, pozicioniranje, oživljanje, spremljanje in upravljanje blagovnih znamk iz našega portfelja, da bi dosegli visoko dodano vrednost in pozitivne učinke za vse vpletene strani: proizvajalce, distributerje, kupce in potrošnike.